รับถ่ายภาพ

MayImage

2019

We make your Images Outstanding

เมอิมเมจ รับถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา ถ่ายภาพสินค้า และบริการ ทั้งงานภาพนิ่งเพื่อใช้ทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ และงานถ่าย vdo ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงงานสร้างภาพด้วยโมเดล3ดี สินค้าต่างๆ รวมทั้งงานตกแต่งรีทัชภาพ เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เชิญชมผลงานครับ

© MayImage Profeshional Photography 2019 / Call 662-538-3393 / E-mail : zthrough@gmail.com, mathaster@gmail.com

  • Facebook Classic