Object & Otherเราเชื่อว่าแสงสร้างอารมณ์ให้กับภาพทุกภาพ ช่วยเพิ่มจินตนาการ สร้างเรื่องราวที่ชวนติดตาม กับภาพประกอบ ภาพสินค้า ภาพผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการออกแบบจัดแสง ก็ทำให้ภาพเหล่านั้นสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการตรงเป้าหมาย เสริมความรู้สึก สนุก น่าค้นหา น่าติดาม

1/3

© MayImage Profeshional Photography 2019 / Call 662-538-3393 / E-mail : zthrough@gmail.com, mathaster@gmail.com

  • Facebook Classic