Foods Shot

 

หนึ่งในงานถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาอันดับต้นๆ ที่มีลูกค้าจำนวนมากต้องการภาพถ่ายสินค้าอาหารปรุงสำเร็จ หรือแม้แต่สินค้าอาหารสด เพื่อใช้ประกอบแคทตาล็อก โบรชัว งานสิ่งพิมพ์หลากหลายรูปแบบไปถึงงานเวบไซด์

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/4