top of page
 3D Images

 

MayImage เราชอบภาพที่เหนือจริงเพราะมันสร้างพลังดึงดูดความสนใจให้กับสินค้า การสร้างภาพโมเดล3ดีโดยเฉพาะกับภาพสินค้าที่ยังไม่มีตัวตนจริง ซึ่งยังไม่มีการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการสร้างภาพ3D ช่วยคุณให้ได้ภาพในจินตนาการ หรือในกรณีย์ที่สินค้าเป็นถุงๆที่มีรูปทรงไม่สวยเมื่อนำไปถ่ายภาพก็จะมีลักษณะที่ไม่สวยอย่างที่ต้องการ หรือแอคชั่นในจังหวะที่ไม่สามารถ ถ่ายได้โดยง่าย การทำภาพ3D จึงเป็นทางออกของคุณ

bottom of page